Teemat

Aluevaaliteemani:

Valinnanvapaus

Alueemme sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjillä tulee tulevaisuudessa olla entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa palveluihin valinnanvapauden keinoin. Annetaan keskiuusmaalaisille mahdollisuus vaikuttaa palveluihinsa muun muassa palveluseteleiden käyttöä laajentamalla. Lisätään yritysten tuottamien palvelujen osuutta ja palveluntuottajien määrää Keusotessa. Otetaan palvelusetelit ja ostopalvelut laajasti käyttöön. Annetaan ihmisten valita itse heille paras palveluntuottaja ja alueen yrityksille mahdollisuus tarjota osaamistaan.

Talous

Hyödynnetään hyvinvointialueen palveluissa yrityksiä ja järjestöjä palveluiden laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi sekä varsinaisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa että tukitoiminnoissa. Otetaan Keusotessa käyttöön yhteinen, läpinäkyvä kustannuslaskentamalli, jotta julkisten ja yksityisten tuottajien palveluja voidaan verrata samoilla kriteereillä. Tämä mahdollistaa kulloinkin parhaiden palveluiden valitsemisen, olivat ne sitten julkisen tai yksityisen toimijan tuottamia.

Inhimillisyys

Huolehditaan, että hyvinvointialueemme työntekijät voivat keskittyä osaamistaan vastaaviin työtehtäviin, ja tuottamaan parasta mahdollista hoitoa. Keusoten tulee vahvistaa mielenterveyttä tukevaa ja ongelmia korjaavaa työtä niin varhaiskasvatuksessa, kouluissa kuin oppilaitoksissakin. Alueella tulee toteuttaa terapiatakuu, joka mahdollistaa psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon piiriin pääsemisen neljän viikon sisällä.